Banatul si Crisana

Banatul este o regiune istorică situată în partea de sud-vest a României, regiune delimitată natural la nord de râul Mureş, la vest de râul Tisa, la sud de fluviul Dunărea, iar la est de latura vestică a Carpaţilor Meridionali şi cea sudică a Carpaţilor Occidentali, ce îl delimitau de Transilvania şi Oltenia.

Banatul are o istorie foarte bogată, dovadă fiind numeroasele vestigii ce datează din antichitate, precum şi cetăţi medievale ce împânzesc regiunea. Patrimoniul arhitectonic al regiunii este deosebit, istoria punându-şi puternic amprenta asupra peisajului urban, prin prezenţa numeroaselor clădiri construite în timpul stăpânirii imperiului austro-ungar.

Un element caracteristic al acestei regiuni îl reprezintă multiculturalismul, pe acest teritoriu convieţuind peste 20 de etnii, fiecare dintre acestea păstrându-şi de-a lungul secolelor identitatea naţională, tradiţiile şi obiceiurile şi dând totodată un exemplu de convieţuire şi toleranţă.
Crişana este caracterizată printr-un relief diversificat şi spectaculos, mai ales în zona montană ce se situează în partea estică a regiunii, acesta fiind în cea mai mare parte carstic, cu numeroase peşteri, chei, văi, şi coborând spre vest cu dealuri şi zone întinse de câmpie.

Crişana are o istorie bogată, care şi-a pus amprenta atât în peisajul urban cât şi în cel rural, prin prezenţa multor stiluri arhitecturale, existând numeroase clădiri care se bucură de o arhitectură deosebită, conferind un aer boem. Din punct de vedere cultural, regiunea este foarte bogată în obiceiuri şi tradiţii locale, fiind caracterizată prin multiculturalism.


Atracții turistice

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului este situat în partea de sud-vest a României, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, în partea de sud a regiunii istorice Banat, a cărei zone muntoase poartă denumirea de “Banatul Montan”, fiind situat pe masivele montane Anina şi Semenic.

Având o suprafaţă de 36.214 hectare şi altitudini cuprinse între 200 şi 1.447 metri parcul cuprinde elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, hidrologic, geologic şi speologic, oferind un peisaj caracteristic de zonă carstică şi zonă împădurită, dispunând de un potenţial turistic impresionant. Parcului cuprinde opt rezervaţii naturale constituite în zone de conservare specială strict protejate. Cheile Caraşului reprezintă una dintre cele mai spectaculoase forme carstice de suprafață, fiind totodată cele mai lungi și mai sălbatice chei din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *